NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Nog twee werkgroepleden Herziening NVK Kennisagenda gezocht

05 feb 2024Nieuws
Nog twee werkgroepleden Herziening NVK Kennisagenda gezocht

Op 1 april a.s. start een project om tot een update van de NVK Kennisagenda Algemene kindergeneeskunde (2020) te komen. Dit project wordt gefinancierd uit SKMS-gelden. We gaan de belangrijkste kennishiaten binnen de tweedelijns kinder-geneeskundige zorg, die in de algemene praktijken kan worden uitgevoerd, beschrijven met een plan van aanpak hoe deze door zorgevaluatieonderzoek op te lossen. 

De werkgroep onder voorzitterschap van Jolita Bekhof begint 1 april en bestaat deels uit oud-werkgroepleden, Stichting Kind en Ziekenhuis en kinderverpleegkundigen. We zoeken nog naar twee nieuwe leden: één perifeer werkend kinderarts en één academisch werkend kinderarts. Het is een pre wanneer iemand al betrokken is bij zorgevaluatieonderzoek. Er zijn vijf werkgroepvergaderingen gepland en een prioriteringsbijeenkomst. Voor deelname aan dit project zijn vacatiegelden beschikbaar. 

Lijkt het je leuk een actieve bijdrage te leveren aan herziening van de NVK Kennisagenda? Stuur dan een korte motivatie en cv vóór 15 februari naar wetenschap@nvk.nl. Ook voor meer informatie of vragen kun je mailen naar dit adres.