NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Verzoek IC-opnames en overlijden door kinkhoest aanvullend te melden

22 mrt 2024Nieuws
Verzoek IC-opnames en overlijden door kinkhoest aanvullend te melden

In het kader van de landelijke surveillance is het belangrijk om de ziektelast door kinkhoest te monitoren. Het verzoek vanuit het RIVM aan behandelend artsen is daarom om ernstige complicaties waarvoor een opname op een kinder-IC nodig is en om overlijden ten gevolge van een kinkhoestinfectie aanvullend te melden aan je lokale GGD (zoals nu ook het geval is voor de invasieve groep A streptococ). Pertussis is een meldingsplichtige ziekte (groep B2). Naast contactonderzoek gaat de GGD bij binnenkomst van de melding onder meer na of de patiënt is opgenomen en/of is overleden aan kinkhoest. De klinische status van de patiënt is bij melding een momentopname; verslechtering en/of overlijden daarna is mogelijk.