NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

LPZ NICU dashboard is live!

28 mrt 2024Nieuws
LPZ NICU dashboard is live!

De afgelopen periode hebben de NVK en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen met de 9 NICU centra in Nederland gewerkt aan het inzichtelijk maken van de beschikbare NICU capaciteit binnen het LPZ (Landelijk Platform Zorgcoördinatie). Het LPZ maakt de beschikbare capaciteit van verschillende afdelingen in ziekenhuizen in Nederland inzichtelijk voor andere LPZ gebruikers. Het LPZ NICU dashboard is vanaf deze week volledig live en vervangt de website Babyzoektbed.com.

Met de overgang naar LPZ is er voor de ziekenhuizen een duurzame oplossing gevonden voor inzage in de beschikbare capaciteit waardoor er zo min mogelijk tijd verloren gaat in het zoeken naar een juiste plek voor de pasgeborene die intensieve zorg nodig heeft.

De volgende fase die we nu ingaan is de aansluiting van de PICU centra op het LPZ. Fase 3 betreft de aansluiting van de algemene kindergeneeskunde op het LPZ dashboard. Hiermee werken we stapsgewijs toe naar inzicht in de beschikbare capaciteit voor de kindergeneeskunde.