NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Alert tekorten Salbutamol

02 apr 2024Nieuws
Alert tekorten Salbutamol

Op dit moment zijn de voorraden Salbutamol lokaal en regionaal sterk wisselend. Om in de tekorten te kunnen voorzien, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inmiddels toestemming gegeven om Salbutamol aerosol uit het buitenland te importeren. Met betrekking tot de tekorten adviseren de sectie Kinderlongziekten en de expertisegroep Geneesmiddelen het volgende:

- check samen met de ziekenhuisapotheek de voorraad
- overweeg om samen met de ziekenhuisapotheek afspraken te maken over eventuele import en de verdeling daarvan, en coördineer dit regionaal
- bewaar voorraden vernevelvloeistof zoveel mogelijk voor de klinische setting

De Long Alliantie Nederland geeft het volgende advies over het tekort Salbutamol aerosol (zie pagina 1 in het advies).
In aanvulling hierop geeft de sectie Kinderlongziekten de volgende medicamenteuze adviezen (zie pagina 2 in het advies).

>> Lees de adviezen