NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Vanaf najaar 2024 kwaliteitsvisitatie met behulp van herziene Quick Scan

05 apr 2024Nieuws
Vanaf najaar 2024 kwaliteitsvisitatie met behulp van herziene Quick Scan

Het NVK-bestuur heeft de herziene Quick Scan voor het functioneren van een vakgroep goedgekeurd. De Quick Scan is ontwikkeld in het kader van het project 'Implementatie toekomstvisie en doorontwikkeling evalueren vakgroepfunctioneren' van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) en is beschikbaar in Exata. Vanaf najaar 2024 zal bij de kwaliteitsvisitaties gebruik worden gemaakt van de herziene Quick Scan. Het advies is om twee keer per vijf jaar een Quick Scan uit te voeren.

Namens de NVK heeft Clemens Meijssen deelgenomen aan de klankbordgroep van dit project. In dit project zijn in drie fasen een conceptueel kader met kwaliteitsnormen, inventarisatie van meetinstrumenten voor vakgroepfunctioneren en een doorontwikkelde Quick Scan opgesteld. De uiteindelijke herziene Quick Scan bestaat uit 32 vragen die - zoals voorheen - gescoord worden op toepasselijkheid en belang. Voortvloeiend uit de Toekomstvisie Kwaliteitsvisitaties hebben ook de kwaliteitsaspecten innovatie en functioneren in zorgnetwerken een plek gekregen in de herziene Quick Scan. Op deze manier worden alle aspecten van het vakgroepfunctioneren uitgevraagd.

Vakgroepen die een tussentijdse Quick Scan willen uitvoeren (dus vaker dan twee keer per vijf jaar, kunnen dit aanvragen bij kwaliteitsvisitaties@nvk.nl, met daarbij de vermelding van de vakgroepleden en de e-mailadressen. In Exata zal dan een (herziene) Quick Scan klaargezet worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het eindrapport Vakgroepfunctioneren en de herziene Quick Scan