NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Verzoek om opnames en overlijden door mazelen aanvullend te melden

12 apr 2024Nieuws
Verzoek om opnames en overlijden door mazelen aanvullend te melden

In het kader van de landelijke surveillance is het belangrijk om de ziektelast door mazelen te monitoren. Het verzoek aan behandelend artsen is daarom om (1) ernstige complicaties waarvoor een opname nodig is en (2) overlijden ten gevolge van een mazeleninfectie aanvullend te melden aan de GGD. Het verzoek aan de GGD’en is om deze informatie aan te vullen in de oorspronkelijke Osirismelding. Mazelen is een meldingsplichtige ziekte (groep B2). Naast contactonderzoek gaat de GGD bij binnenkomst van de melding onder meer na of de patiënt is opgenomen en/of is overleden aan mazelen. De klinische status van de patiënt bij melding is een momentopname; verslechtering en/of overlijden daarna is mogelijk.