NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Zorgschaarste als morele uitdaging

23 mei 2024Nieuws
Zorgschaarste als morele uitdaging

Hoe doen we recht aan iedereen? Een tweegesprek over morele keuzes bij schaarste 

Bij schaarste is er niet voldoende tijd, geld of menskracht om in ieders zorgbehoefte te voorzien. Er moeten keuzes worden gemaakt. De vraag wie welk deel van de koek krijgt, is een morele uitdaging van jewelste. Een gesprek over de onderliggende waarden en afwegingen bij dit complexe vraagstuk.

Marije Smits, aios kindergeneeskunde in het UMC Utrecht, won eind vorig jaar de Ideeënwedstrijd van het Centrum Ethiek en Gezondheid (CEG). Haar briljante pecha kucha over schaarste was tevens een pleidooi om artsen meer morele handvatten te geven bij keuzes over de verdeling van het zorgbudget. Ze gaat hierover in gesprek met Martine de Vries, kinderarts, hoogleraar medische ethiek in Leiden en voorzitter van de CEG-commissie.

>> Lees het hele artikel uit Kinderarts & Samenleving van mei 2024