NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Aandacht voor kwetsbare kinderen

03 apr 2020Nieuws
Aandacht voor kwetsbare kinderen

Vanuit de Expertisegroep Global Child Health willen we uw aandacht vragen voor een groep kwetsbare kinderen in Nederland: vluchtelingenkinderen, kinderen in asielzoekerscentra, kinderen met een migratieachtergrond, kinderen zonder papieren. Deze groep ervaart nu extra barrières in de toegankelijkheid tot zorg, zoals taalbarrières, angst om naar het ziekenhuis te komen, adviezen die lastig zijn om op te volgen en gebrekkige screening bij binnenkomst in Nederland. 

Eén van de lessen die we hebben geleerd van tropenartsen werkzaam tijdens de Ebolaepidemie: er vielen vele slachtoffers door collateral damage. Niet alleen de mensen die bezweken aan Ebola, maar vooral ook kinderen en zwangeren die geen toegang meer hadden tot goede zorg werden zwaar getroffen. Onder andere vanwege angst om naar het ziekenhuis te komen, personeel dat ziek werd en faciliteiten die werden gesloten. Wat kan de Nederlandse kinderarts hierin bijdragen?

  • Het herkennen van deze kwetsbaarheid.
  • Het herkennen van taalbarrières en laaggeletterdheid.
  • Het inschakelen van tolken.
  • Het herkennen van het feit dat social distancing een ander effect heeft in deze groepen.
  • Het gebruiken van voorlichtingsmateriaal in de taal van de patiënt (ontwikkeld door Pharos).