NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Prof. dr. Piet Leroy onderscheiden met Gorterpenning

18 jun 2024Nieuws
Prof. dr. Piet Leroy onderscheiden met Gorterpenning

Prof. dr. Piet Leroy is tijdens het NVK Congres onderscheiden met de Gorterpenning 2024. De bronzen penning wordt om de drie jaar uitgereikt aan een Nederlandse kinderarts, een in Nederland werkzame kinderarts of iemand die anderszins actief is binnen de kindergeneeskunde vanwege zijn of haar bijzondere verdienste op dit gebied. De jury kende de penning aan Leroy toe vanwege zijn werk op het gebied van angst- en pijnvrije zorg voor kinderen. 

Oncomfortabele ingrepen
Leroy heeft een groot deel van zijn werkzame leven gewijd aan de ontwikkeling van een betere benadering van kinderen die met de beste bedoelingen pijnlijke en voor hen vaak angstaanjagende handelingen moeten ondergaan in het kader van de diagnostiek en behandeling van hun ziekte. Als kinderarts-intensivist in het MosaKids Kinderziekenhuis in het Maastricht UMC+ viel hem op hoe kinderartsen worstelen met de benadering van kinderen die allerlei vervelende ingrepen moeten ondergaan, hoe ingrijpend dat voor hen en hun ouders is en hoe vaak zij daarna prikangst ontwikkelden en niet zelden getraumatiseerd raakten, mede ook vanwege de dwang die vaak toegepast werd en helaas nog steeds wordt.

PROSA
In 2006 begon Leroy vol goede moed als voorzitter van de CBO richtlijncommissie over Procedurele Analgosedatie bij kinderen (PROSA), een behoorlijke klus waarbij diverse beroepsgroepen betrokken waren, tegenstellingen overbrugd moesten worden en onder zijn leiding uiteindelijk consensus werd bereikt. Dit leidde in 2012 zowel tot de oplevering van de richtlijn als de cum laude promotie van Leroy aan de Universiteit Maastricht. Van daaruit heeft hij zijn werk nationaal en internationaal uitgebreid met de ontwikkeling van een mooi tweejaarlijks internationaal congres, de PROSA Conferences en een uitgebreid interprofessioneel trainingsnetwerk gericht op het ontwikkelen van interdisciplinaire teams die gezamenlijk zorgen voor het begeleiden van kinderen die oncomfortabele ingrepen moeten ondergaan. Op dit moment worden in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen teams getraind en staat de angst- en pijnvrije benadering van kinderen steeds hoger op de agenda. Hieraan wordt ook wetenschappelijk en onderwijskundig onderzoek verbonden. Afgelopen jaar werd Leroy benoemd tot de eerste Nederlandse hoogleraar PROSA. Uit de voordracht van Leroy kwam naar voren dat hij als hoogleraar PROSA onverminderd zal voortgaan met maar één doel: alle kinderen op een traumavrije manier de zorg bieden die ze nodig hebben.

Oordeel van de jury
De jury kreeg vanuit de vereniging een aantal uitstekende kandidaten voorgedragen voor de Gorterpenning 2024. In het selectieproces is getracht breed te kijken naar de verdiensten tegen een aantal dimensies: heeft de kandidaat een wezenlijke verandering bewerkstelligd, fungeert deze kinderarts als rolmodel en verbinder in ons vak, wat was de wetenschappelijke en maatschappelijk impact van het werk, hoe groot was de invloed op het vakgebied en betreft het werk dat de komende jaren nog kan worden voortgezet? In dit wegingsproces was Leroy de meest geschikte kandidaat die de jury heeft voorgesteld aan het NVK-bestuur, dat daar unaniem mee instemde.

Over de Gorterpenning 
De penning is vernoemd naar prof. dr. Evert Gorter en is in 1982 ingesteld ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de NVK en is de meeste prestigieuze prijs binnen de Nederlandse Kindergeneeskunde. Daarbij gaat het om bijzondere verdiensten op het gebied van wetenschap, vooruitgang van het vakgebied en maatschappelijke betrokkenheid bij de gezondheid van het kind. Professor Gorter (Utrecht, 1881-1954) was een Nederlandse kinderarts en biochemicus en werd in 1923 de eerste hoogleraar Kindergeneeskunde aan de universiteit van Leiden. Gorter hechtte veel belang aan de sociale omgeving bij het ontstaan van kinderziekten. Ook was hij sterk overtuigd van de rol van wetenschappelijk onderzoek om een beter inzicht te krijgen in de betekenis van voeding, hygiëne, biochemie en microbiologie. De Gorterpenning vertegenwoordigt de brede visie op de kindergeneeskunde die Gorter, ook toen al, belichaamde.

Eerdere onderscheidingen
De Gorterpenning is eerder toegekend aan:
2021      prof. dr. E.A.M. Sanders, Utrecht
2017      prof. dr. J.M. Wit, Leiden
2012      prof. dr. R. de Groot, Nijmegen
2009     prof. dr. W. Kuis, Utrecht
2006     prof. dr. J. Fernandes, Groningen (overleden)
2003     prof. dr. L.A.H. Monnens, Nijmegen
1997      prof. dr. H.K.A. Visser, Rotterdam
1987      prof. dr. G.M.H. Veeneklaas, Oegstgeest (overleden)
1983      prof. dr. J.H.P. Jonxis, Groningen (overleden)

Samenstelling jury
De commissie van beoordeling voor de Gorterpenning 2024 bestaat uit de volgende leden:
•    prof. dr. Clara van Karnebeek, voorzitter, namens de commissie Wetenschap
•    dr. Gijs van Well, secretaris, namens het NVK-bestuur
•    prof. dr. mr. Eduard Verhagen, lid, namens het APO
•    prof. dr. Vincent Jaddoe, lid
•    prof. dr. Manon Benders, lid