NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Uitstel screening heupdysplasie

08 apr 2020Nieuws

Momenteel wordt veel non-COVID-zorg uitgesteld, waaronder ook de screening op heupdysplasie. Vanuit de werkgroep Kinderorthopedie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) bereikte ons het volgende bericht:

‘Dit zijn bijzondere tijden. Veel tijd en energie moet worden geïnvesteerd in de zorg voor alle COVID-patiënten. Tevens moeten we zorgen voor de kinderorthopaedische patiënten. Iedereen zal dit op zijn of haar eigen manier zo goed mogelijk doen, binnen de kaders die het lokale ziekenhuis daarvoor geeft. Het is belangrijk dat kinderen de meest optimale zorg krijgen binnen de gegeven situatie. Er zijn aandoeningen die we toch kunnen en moeten behandelen. Daar zijn natuurlijk meerdere voorbeelden in te noemen. Gericht willen wij jullie informeren over de DDH-screening/behandeling. Wat de DDH betreft, stem af met je JGZ hoe de routing van deze patiënten verloopt. Probeer zo veel mogelijk kinderen toch te beoordelen en indien nodig aanvullende diagnostiek te verrichten, eventueel middels röntgenfoto (echo/röntgen), en te starten met behandeling. Wanneer er lokaal onvoldoende capaciteit is, kun je overwegen om alleen de kinderen met afwijkend lichamelijk onderzoek te zien en de kinderen met alleen risicofactoren zonder afwijkend lichamelijk onderzoek later te zien. Bij twijfel: overleg laagdrempelig met collega’s via de SILO-app maar bij voorkeur via onze website.’

>> Voor meer informatie klik hier voor de website van de NOV.