NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Naar elkaar om blijven kijken

10 apr 2020Nieuws

Beste leden,

Inmiddels zijn we flink wat weken onderweg in onze nieuwe realiteit en staan zelfs de paasdagen alweer voor de deur. Een weekend vol zon, hopelijk voor velen van u een goed moment om weer op te laden. Want dat we nog lange tijd met drukte, spanning en emoties rondom COVID-19 te maken zullen hebben, staat vast.

Wel lijken we inmiddels gewend te raken aan de nieuwe werkelijkheid. Als NVK blijven we volop bezig met en betrokken bij de COVID-zorg, maar tegelijkertijd zien we hoe belangrijk het is om de non-COVID-zorg daarbij niet uit het oog te verliezen. We moeten voorkomen dat er gevolgschade gaat optreden door ons volledig te focussen op COVID-19. Eerder deed ik een oproep om die gevallen bij me te melden. Blijf dat vooral doen. Ik heb inmiddels diverse meldingen ontvangen en ik moet eerlijk zeggen: ik ben geschrokken van de ernst ervan.

Voor veel mensen staat Pasen voor hoop. Het is niet mijn bedoeling om met een al te sentimentele toon af te sluiten, maar toch kan ik me niet aan een kleine analogie onttrekken. Na lijden volgt verlossing. Laten we ook de komende dagen naar elkaar blijven omkijken en de ‘last’ met elkaar blijven delen, zodat deze niet de kans krijgt om bij ieder afzonderlijk te groot te worden.

Ik wens u allen een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

Károly Illy
Voorzitter NVK-bestuur en COVID-19-team