NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Updates NVK-COVID-19-documenten

15 apr 2020Nieuws

Vanavond publiceerden we een update van de Leidraad Triage COVID-19 (SARS-CoV-2)- pandemie, tot stand gekomen vanuit de Sectie Intensive Care Kinderen (SICK) en de Sectie Neonatologie (SN). Bij deze versie was ook Martine de Vries, kinderarts en hoogleraar medische ethiek, betrokken als extern adviseur. In de leidraad wordt beschreven op basis van welke criteria in een mogelijk extreme situatie van schaarste aan IC-capaciteit tot selectie van kinderen zal worden gekomen.

Ook plaatsten we een update online van het document Coronavirus en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte. Het gaat om een kleine toevoeging, waar we u graag op wijzen: ‘Voor alle kinderen met onderliggende aandoeningen en ziekten geldt dat de gebruikelijke behandeling “gewoon” moet worden voortgezet, tenzij de behandelend (kinder)arts dit anders adviseert. Bij twijfel adviseren we om te overleggen met de behandelend arts.’

Gisteren publiceerden we tot slot een update van de Leidraad Behandelopties bij COVID-19. De wijziging betreft ons advies welke kinderen moeten worden getest (hoofdstuk 2). Dit naar aanleiding van een herziening van de casusdefinitie ‘verdenking COVID-19’ door de Federatie Medisch Specialisten.

NB: U vindt deze documenten in ons COVID-19-dossier op deze website en via de links hieronder. De Leidraad Triage verschijnt in beeld, zodra u als lid bent ingelogd.