NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

PERSBERICHT: ‘Veiligheid en gezondheid van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen moet worden verbeterd.’

24 apr 2020Nieuws


Brandbrief kinderartsen en jeugdartsen: ‘Veiligheid en gezondheid van kinderen in Griekse vluchtelingenkampen moet worden verbeterd.’

UTRECHT – De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en AJN jeugdartsen Nederland stuurden vanmorgen een brandbrief naar minister Hugo de Jonge. Kinderartsen en jeugdartsen maken zich grote zorgen over de veiligheid en gezondheid van kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. Ze waarschuwen voor de langdurige gevolgen die deze kinderen ondervinden door te lang in erbarmelijke omstandigheden en onveiligheid te leven. Ze roepen de minister op om deze omstandigheden zo snel mogelijk te verbeteren.

Kinder- en jeugdartsen stellen dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) niet wordt nageleefd in de Egeïsche vluchtelingenkampen. Ondanks de jarenlange noodkreten van lokale hulpverleners wordt de veiligheid van kinderen in deze vluchtelingenkampen onvoldoende gewaarborgd. Nu de coronapandemie ook in Griekenland is uitgebroken, wordt de situatie nog nijpender. Met name de geschonden rechten op het gebied van gezondheid, een niet-toereikende levensstandaard en het ontbreken van bescherming tegen geweld, hebben dramatische en blijvende gevolgen voor deze kinderen.

Minimale voorwaarden
Als medische hulpverleners en inwoners van een EU-lidstaat voelen kinder- en jeugdartsen zich medeverantwoordelijk voor het gevoerde beleid in Griekenland. Ze roepen minister Hugo de Jonge daarom op om in te grijpen en de kinderen zo snel mogelijk in een situatie te brengen waar minimaal kan worden voldaan aan:

  • Een toereikende levensstandaard: ten behoeve van mentale en fysieke gezondheid: sufficiënt onderdak en geschikte kleding in alle weersomstandigheden, voldoende adequate voeding, adequate hygiënemaatregelen inclusief passende maatregelen tegen verspreiding van de coronapandemie, schoon drinkwater, toegang tot onderwijs en speelmogelijkheden.
  • Te allen tijde toegang tot gezondheidszorg: benodigde basiszorg voor kinderen en passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor hun moeders. Hieronder vallen somatische zorg, psychiatrische zorg en ook preventieve gezondheidszorg.
  • Begeleiding van minderjarige kinderen: ter voorkoming van blootstelling aan alle vormen van lichamelijk en geestelijk geweld of verwaarlozing.

In de link hieronder vindt u de volledige brandbrief van de NVK en de AJN jeugdartsen Nederland.

NB: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NVK via nvk@nvk.nl.