NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Verslag 3e NVK-webinar: opschaling non-COVID-zorg

01 mei 2020Nieuws

Woensdagavond 29 april namen zo’n 350 kinderartsen deel aan het derde NVK-webinar, deze keer met het thema ‘Het opschalen van de non-COVID-zorg’. Er kwamen vier sprekers aan bod:

  • Gysèle Bleumink, internist in het Rijnstate en secretaris van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), sprak over het opschalen van de non-COVID-zorg vanuit het perspectief van de internisten. Ze gaf daarbij ook inzicht in de knelpunten die momenteel door internisten worden ervaren bij het herstarten van de reguliere zorg.
  • Jaap de Witte, kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, lichtte toe hoe zijn vakgroep het opschalen van de non-COVID-zorg organiseert. Hij benadrukte daarbij dat opschalen niet het tegenovergestelde is van downsizen. Downsizen moest acuut, opschalen is ‘een marathon’. Daarbij gaf hij aan de opschaling het liefst lokaal te regelen.
  • Ook Fréderique Hofstede, kinderarts en medisch manager in het Juliana Kinderziekenhuis, gaf een inkijkje in de opschaling binnen haar ziekenhuis. Zij gaf aan dat zaken als een anderhalvemeterziekenhuis en schaarste van personeel het lastig maken om de poliklinische zorg op een hoog tempo op te schalen. Momenteel wordt er dan ook voornamelijk nog noodzakelijke zorg gefaciliteerd.
  • Tot slot lichtte Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis, de resultaten toe van het onderzoek onder ouders naar het effect van uitgestelde zorg. Een paar opvallende uitkomsten: ouders ervaren een hogere drempel bij de huisarts dan bij het ziekenhuis; 69 procent van de respondenten gaf aan dat er bij uitgestelde afspraken niets werd gezegd over de gevolgen. Ze eindigde dan ook met de oproep om ouders goed te informeren over de mogelijke gevolgen van uitgestelde afspraken.

Wederom werd er tijdens het webinar een peiling gehouden. Hieronder de resultaten:

 

Helemaal eens

Eens

Oneens

Helemaal oneens

Neutraal

Totaal

Ik stel het eerste  consult uit als dat lijkt te kunnen.

3,28%

35,66%

40,16%

4,92%

15,98%

100%

Ik beoordeel de nieuwe patiënt niet face to face maar telefonisch of per video.

3,66%

34,55%

30,08%

8,13%

23,58%

100%

Ik stel controlebezoeken uit als dat lijkt te kunnen.

10,13%

59,92%

18,99%

1,69%

9,28%

100%

Ik converteer controlebezoeken bij voorkeur naar telefonisch of video-consult.

0%

72,55%

7,45%

12,55%

7,45%

100%

 

Webinar online terugkijken
Uiteraard is ook dit webinar weer opgenomen. Wilt u het terugkijken? U vindt de link in het COVID-19-dossier op onze website via de volgende link. Let op: om de link te kunnen openen, moet u eerst zijn ingelogd.