NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Uitstel invoering rotavirusvaccinatie

01 mei 2020Nieuws

Staatssecretaris Blokhuis gaf gisteren in een Kamerbrief aan dat hij de implementatie van de rotavirusvaccinatie, gepland op 1 juni 2020, zal uitstellen. Dit uitstel vindt plaats op advies van het RIVM, dat op basis van nieuwe studieresultaten adviseerde om de invoering stop te zetten. In de studie is geconstateerd dat de vaccin-effectiviteit in de risicogroepen veel lager is dan verwacht. Blokhuis zal daarom opnieuw een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad indienen en op basis van die uitkomsten een nieuw besluit nemen over het aanbieden van de vaccinatie. Van meet af aan is de NVK van mening geweest dat de enige juiste rotavirusvaccinatie een universele is (en dus niet uitsluitend voor risicogroepen). Wij blijven ons voor deze universele vaccinatie inzetten. Meer informatie over het onderzoek van het RIVM en over de bijkomende overwegingen van de staatssecretaris vindt u via deze link.