NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

School en kinderen met chronische luchtwegklachten

11 mei 2020Nieuws
School en kinderen met chronische luchtwegklachten

De afgelopen week werden veel poliklinieken overspoeld met telefoontjes van bezorgde ouders. Zij gaven aan dat hun kind vanaf vandaag niet naar school zou mogen, omdat hun school kinderen met chronische verkoudheidsklachten weigert. Navraag leidde tot de conclusie dat dit beleid vooral voortvloeit uit het opstartprotocol van de PO-raad, waar basisscholen hun eigen protocollen op baseren. Hierin bleek de uitzondering die het RIVM maakt voor kinderen met hooikoorts nog niet te zijn opgenomen. Inmiddels heeft de NVK bij de PO-raad het verzoek ingediend om hun protocol zo snel mogelijk aan te passen.

Breder dan hooikoorts
Daarnaast heeft Károly Illy, voorzitter van de NVK en het COVID-19-team, het onderwerp dit weekend besproken met Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team. De uitzondering die nu voor kinderen met hooikoorts wordt gemaakt, vindt de NVK namelijk veel te nauw. Ook bijvoorbeeld kinderen met KNO-problemen en sommige kinderen met een verstandelijke beperking kunnen chronische luchtwegklachten hebben. Klachten die niets met COVID-19 te maken hebben, maar er wel toe leiden dat deze kinderen worden geweigerd op school, het kinderdagverblijf, het kinderdagcentrum of de sportvereniging. Die weigering is niet tijdelijk en dus schadelijk. Samen met het RIVM en de KNO-vereniging heeft de NVK daarom een handreiking opgesteld hoe er met kinderen met chronische luchtwegklachten moet worden omgegaan. Zodra het RIMV de handreiking heeft geaccordeerd zal het worden gepubliceerd op de RIVM-site en zal het worden doorgeven aan de PO-raad, zodat alle informatie wordt gesynchroniseerd. Vanuit de NVK zullen we dit proces op de voet blijven volgen.