NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kennisagenda NVK: top 10 kennishiaten

19 mei 2020Nieuws
Kennisagenda NVK: top 10 kennishiaten

Hieronder vindt u de top 10 kennishiaten uit de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde van de NVK, die in juni is gepubliceerd. Deze top 10, die op basis van de prioriteringsbijeenkomst en discussie binnen de werkgroep is samengesteld, ziet er – in willekeurige volgorde – als volgt uit:

 1. Veilige saturatiegrenzen voor zuurstoftherapie
  Wat zijn veilige saturatiegrenzen die gehanteerd kunnen worden voor het starten of stoppen van zuurstoftoediening bij kinderen met luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld astma, viraal piepen, pneumonie)?
 2. Hoe zinvol is ausculteren bij afbouwen van salbutamol
  Zorgt herbeoordeling door middel van herhaalde auscultatie door de arts (kinderarts of arts-assistent), verpleegkundig specialist of physician assistent ten behoeve van het uitbreiden van salbutamol-vernevelingen bij kinderen opgenomen in verband met astma voor een vlottere afbouw en minder kans op terugval vergeleken met uitbreiden van vernevelingen naar inzicht van de verpleegkundige?
 3. Beslisregels voor starten antibiotica bij onderste luchtweginfecties
  Kunnen bestaande beslisregels veilig en effectief worden ingezet bij het vaststellen van de indicatie voor het starten van antibiotica bij onderste luchtweginfecties bij kinderen?
 4. Antibioticaprofylaxe bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen
  Wat is het effect van antibioticaprofylaxe bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen op de frequentie en ernst van luchtweginfecties?
 5. Medicamenteuze behandeling voor functionele buikpijn
  Wat is de effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze behandeling bij kinderen met functionele buikpijn?
 6. Inzet van e-health-tools
  Kunnen bestaande e-health-tools bijdragen aan het verbeteren van interventies van de kinderarts?
 7. Samen beslissen, zelfmanagement, kinderparticipatie en begrijpelijke communicatie
  Op welke manier kunnen samen beslissen, zelfmanagement, kinderparticipatie en begrijpelijke communicatie beter ingezet worden binnen de kindergeneeskunde?
 8. Psychosociale impact van ziekte en behandeling
  Op welke manier kan de kinderarts bijdragen aan het verbeteren van de aandacht voor de psychosociale impact van ziekte en behandeling?
 9. Identificeren risico neonatale sepsis
  Hoe kunnen pasgeborenen met een risico op vroeg neonatale sepsis beter worden geïdentificeerd?
 10. Informatievoorziening voor ouders na medische beoordeling door kinderarts
  Op welke manier kunnen ouders ernstige ziekte tijdig en accuraat herkennen bij chronisch zieke kinderen, kinderen die recent zijn ontslagen na een opname in het ziekenhuis of kinderen die een spoedeisende hulp hebben bezocht?

Onlangs is namens het Samenwerkingsverband Pediatrie In Nederland (SPIN) een mail verstuurd naar alle praktiserende kinderartsen, met daarin informatie over het indienen van een projectvoorstel voor het doen van een zorgevaluatieonderzoek, om zo van kennishiaat naar onderzoek te komen. Voor meer informatie hierover klik hier.

>> Naar de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde (online publicatie)
>> Naar de Kennisagenda algemene kindergeneeskunde (pdf)
>> Naar de Samenvattingskaart met de top 10 kennishiaten (pdf)