NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Herregistratie kinderarts-subspecialisten

27 mei 2020Nieuws
Herregistratie kinderarts-subspecialisten

In navolging van de coulanceregeling van de RGS heeft ook het Concilium Subspecialistische Opleidingen eenzelfde coulance regeling vastgesteld aangaande herregistraties voor de kinderarts-subspecialisten.

Voor de kinderarts-subspecialisten waarvan de inschrijving eindigt tussen 1 mei 2020 en 1 januari 2021 past het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) de coulanceregeling toe van 10% op de eisen voor herregistratie over de gehele herregistratieperiode van de vijf voorafgaande jaren (20 punten). Als deze artsen niet reageren op de oproep om zich te herregistreren, behouden ze dit jaar hun registratie in het register tot 1-1-2021. Een ieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen.