NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Q&A: 'Hoe zit dat nou juridisch?'

16 jul 2020Nieuws
Q&A: 'Hoe zit dat nou juridisch?'

Tijdens zijn ronde langs alle vakgroepen kindergeneeskunde in Nederland, werden NVK-voorzitter Károly Illy verschillende vragen gesteld. Onderstaande vragen legden we voor aan een jurist van de Federatie Medisch Specialisten:

  • Q: Kinderartsen dragen bij ontslag soms informatie over aan de Jeugdgezondheidszorg (net als aan de huisarts). Het gaat daarbij om jeugdartsen en consultatiebureaus. Soms gaat dit zonder toestemming van de ouders. Mag dit eigenlijk wel? Wat is de richtlijn?
  • A: Uit de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens: een arts mag gegevens over een jeugdige verstrekken aan een persoon die rechtstreeks is betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst of aan diens vervanger. Het gaat hier om NAW-gegevens, basisgegevens van de jeugdhulp en medische gegevens. De arts mag dit alleen doen als dat nodig is voor de goede uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Hiervoor is op grond van de Wgbo geen toestemming van de patiënt vereist (pagina 52, par. 2.7). Indien de jeugdarts tevens de verwijzer is en het kind weer terugkomt bij de jeugdarts, dan geldt ook dat alleen de noodzakelijke informatie wordt gedeeld.
     
  • Q: Aan ons als vakgroep werd vanuit de reanimatie-commissie gevraagd wat te doen met de kinderen tussen de 16 en 18 jaar die worden opgenomen. Moeten we bij hen standaard de ‘wil je gereanimeerd worden’-vraag stellen? Of moeten we bij hen, net als bij kinderen van 0-16 jaar, deze vraag alleen ‘op indicatie’ stellen? Onze reanimatie-commissie geeft hierbij aan dat de Wgbo vanaf 16 jaar geldt en daarom alleen al deze vraag gesteld zou moeten worden bij kinderen ouder dan 16 jaar. Hoe moeten we de wet- en regelgeving hierin interpreteren?
  • A: Vanaf 16 jaar kan een kind zelfstandig een behandelovereenkomst aangaan. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, en toestemming voor een behandeling te kunnen geven, dient het kind geïnformeerd te zijn. Dat geldt dan ook voor het besluit tot (niet-) reanimeren. Bij ons is niet bekend of andere vakgroepen hier ook tegenaan lopen. Juridisch is het niet goed vol te houden dat het beleid voor een negentienjarige anders kan zijn dan voor een zeventienjarige.
     
  • Q: Wat mag er volgens de AVG wel en niet op het gebied van beeldbellen van kinderartsen met minderjarigen?
  • A: Beeldbellen is toegestaan. Van belang is dat het ook bepalend is hoe oud het kind is. Immers, vanaf 16 jaar worden kinderen als ‘meerderjarig’ beschouwd in de Wgbo en kunnen ze een consult zelfstandig doen, dus zonder dat een vertegenwoordiger aanwezig is. Daarnaast dient het beeldbellen wel aan bepaalde zorgvuldigheidseisen te voldoen, zoals: zorg dat u over voldoende patiëntgegevens beschikt, informeer de patiënt over de totstandkoming van het advies en stel de identiteit van de patiënt vast. Een volledig overzicht van zorgvuldigheidseisen is te vinden in de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, par 1.5.4. (2020, par. 1.5.4).