NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

SPIN-update: 19 aanvragen ingediend

03 sep 2020Nieuws
SPIN-update: 19 aanvragen ingediend

Dinsdag was het dan zover: om 14.00 uur verstreek de deadline voor het indienen van een projectidee voor een zorgevaluatieonderzoek. Jolita Bekhof, voorzitter van de Commissie SPIN, is blij met de ingediende aanvragen: ‘Er zijn maar liefst 19 vooraanvragen ingediend, verspreid over de volledige top 10 kennishiaten. Een resultaat waar we als commissie trots op zijn. Op een drietal kennishiaten zijn meerdere projectaanvragen ingediend: E-health, Samen beslissen en Psychosociale impact van ziekte en behandeling.’

De penvoerders komen uit 15 verschillende algemene ziekenhuizen verspreid over het land en weten zich allemaal ondersteund door een UMC. De Commissie SPIN zal zeven projectaanvragen selecteren die een definitieve aanvraag kunnen indienen. In de week van 28 september ontvangen de penvoerders de uitkomst van de beoordeling. In april 2021 wordt dan, na een kwaliteitsbeoordeling door externe referenten, bekendgemaakt welke drie tot vier projecten daadwerkelijk zullen worden gefinancierd.

>> Meer informatie over SPIN