NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

LNR wordt aangepast

18 sep 2020Nieuws
LNR wordt aangepast

Al langere tijd zijn er vragen en klachten vanuit de leden over de LNR. Dit komt met name vanuit de algemene ziekenhuizen, maar ook vanuit de NICU’s zijn er vragen. Er zijn weliswaar in de afgelopen jaren verbeteringen aangebracht, maar de klachten blijven bestaan. De voornaamste punten die genoemd worden zijn: 

  • Het invullen is belastend.
  • De digitale systemen/EPD’s sluiten niet aan bij de LNR, dus veel moet handmatig.
  • Het nut blijft onvoldoende duidelijk.
  • Het gevoel vanuit de algemene kinderafdelingen is dat men het doet ten behoeve van het onderzoek van de NICU’s.
  • Er zijn vragen over de verwerking en kwaliteit van de data, ook vanuit de NICU’s.
  • Perined heeft al aantal malen aangegeven dat zij graag data inzichtelijk wil maken om zo het nut te laten zien, maar dat is tot op heden nog niet gelukt.

Het bestuur heeft na overleg met o.a. de LNR Klankbordgroep geconcludeerd dat er zeker draagvlak is voor het registreren van data om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg, mits het anders c.q. makkelijker wordt dan nu het geval is. 

Het NVK-bestuur heeft daarom besloten: 

  • De LNR in huidige vorm alleen te continueren voor de NICU’s en voor de baby’s die op een NICU zijn opgenomen geweest (geldt dus ook voor alle algemene ziekenhuizen).
  • Voor het overige wordt de LNR tijdelijk opgeschort. Dit, totdat er daarvoor een versimpelde, vernieuwde versie is ontwikkeld door de LNR Klankbordgroep in samenwerking met Perined.
  • De norm ten aanzien van de LNR (norm 5.2) zal tijdelijk niet worden toegepast tijdens kwaliteitsvisitiaties, tot het moment dat de nieuwe LNR er is.

Het gaat nadrukkelijk niet om het afschaffen van de LNR, maar om het tijdelijk opschorten ervan voor een deel van de geboortepopulatie (de niet-NICU/post-IC/HC populatie). Dit met het uiteindelijke doel te komen tot een systeem wat door iedereen gebruikt wordt ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg.