NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Enquête naar scholingsbehoefte kinderpalliatieve zorg

21 okt 2020Nieuws
Enquête naar scholingsbehoefte kinderpalliatieve zorg

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg vraagt kinderartsen deel te nemen aan een enquête om inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van (kinder)artsen rond scholing in kinderpalliatieve zorg. Doel van de enquête: de toekomstige cursus kinderpalliatieve zorg zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van (kinder)artsen.

Deelname aan de enquête is op vrijwillige basis en duurt ongeveer 10 minuten. Het is belangrijk de vragen eerlijk in te vullen: er zijn geen goede of foute antwoorden en alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De enquêtes worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt en gegevens worden alleen gebruikt om inzicht te verkrijgen. Ze worden niet door Survey Monkey gebruikt of opgeslagen.

Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg stelt in de personen van prof. dr. Eduard Verhagen (hoogleraar kinderpalliatieve zorg), dr. Erna Michiels (kinderoncoloog) en Mara van Stiphout (beleidsmedewerker) uw medewerking zeer op prijs.

Vragen of opmerkingen over de enquête? Mail dan naar Mara van Stiphout: m.vanstiphout@kinderpalliatief.nl

Vul hier de enquête in of scan de QR-code: