NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Pleidooi versoepeling coronamaatregelen jongvolwassenen

19 nov 2020Nieuws
Pleidooi versoepeling coronamaatregelen jongvolwassenen

Geef jongvolwassenen meer ruimte voor sociale contacten, studie en werk, en betrek hen meer bij het coronabeleid. Dat staat in de oproep van pedagogen, psychiaters, (kinder)artsen en het Nederlands Jeugdinstituut aan het kabinet. De oproep is medeondertekend door OMT-leden Károly Illy, voorzitter van de NVK, en Diederik Gommers, voorzitter van de NVIC.

Vergeleken met kinderen en jongeren gelden voor jongvolwassenen, jongeren boven de 18 jaar, in het coronabeleid geen versoepelingen. Door hun grotere rol in de besmettingen wordt er vooral gekeken naar die jongeren, die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Hierdoor is er minder aandacht voor andere groepen jongvolwassenen en de behoeften die inherent zijn aan deze levensfase. Ten onrechte, stellen de experts die zich zorgen maken over de effecten van de coronabeperkingen op de ontwikkeling en de toekomst van jongvolwassenen. Juist zij hebben ruimte en steun nodig om te kunnen experimenteren met hun maatschappelijke rol als volwassene en daarin hun eigen weg te vinden.

Maatschappelijk belang
De experts wijzen ook op de negatieve maatschappelijke gevolgen die dreigen, als deze groep door corona allerlei kansen misloopt om actief mee te doen in de maatschappij. Dat gebeurt bijvoorbeeld als ze hun opleiding niet kunnen afmaken, hun baan verliezen, geen relaties kunnen opbouwen en het gevoel krijgen dat zij geen zinvolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Om jongvolwassenen op korte termijn meer perspectief te geven, roepen de experts de overheid op om samen met jongvolwassenen te zoeken naar coronaproof mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden, diploma’s te halen en plekken te vinden waar ze met hun ideeën en vragen terecht kunnen. Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut en een van de ondertekenaars: ‘Als we niet oppassen, zetten we een hele generatie buiten spel. Daarmee ondermijnen we niet alleen het toekomstperspectief van deze jongeren maar ook van onze samenleving.’

Bron:
‘Jongvolwassenen, de koplopers voor de maatschappij van de toekomst’, drs. Ans van de Maat, prof. dr. Arne Popma, prof. dr. Micha de Winter, prof. dr. Eveline Crone, drs. Károly Illy MBA, prof. dr. Diederik Gommers, drs. Anita Kraak MPH.

>> Klik hier voor meer nieuws