NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Afbouwen NSCK

27 sep 2019Nieuws
Afbouwen NSCK

Het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) bestaat sinds 1992 en heeft in 27 jaar veel onderzoek ondersteund door het verzamelen van data. De besturen van het NSCK en de NVK hebben geconstateerd dat bij kinderartsen de bereidheid om te melden de afgelopen tijd steeds meer afnam. Doordat niet alles wordt gemeld, neemt de betrouwbaarheid van het NSCK als onderzoekstool af. Het NVK-bestuur heeft besloten over 2 jaar te stoppen met het NSCK. De komende twee jaar worden de lopende signaleringen afgemaakt (momenteel 5 en in 2020/2021 nog 3). Er worden geen nieuwe signaleringen meer opgestart.

Voor nu verandert er voor u niets en vragen we u alle patiënten die u ziet met een batterij-ingestie, coeliakie, acute onverwachte postnatale collaps, vluchtelingenproblematiek of een ziekte gemist met de hielprikscreening te melden, mits ze voldoen aan de inclusiecriteria.