NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

RIVM-rapport: bredere inzet geboortezorg nodig

11 dec 2020Nieuws
RIVM-rapport: bredere inzet geboortezorg nodig

Geboortezorgprofessionals hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de perinatale sterftecijfers omlaag te brengen. Met het huidige palet aan maatregelen lijkt echter een plafond te zijn bereikt. Intensivering van acties en verbreding naar het sociale domein zijn nodig om de cijfers verder te laten dalen. Dit schrijft minister Van Ark van VWS aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het RIVM-rapport naar trends, oorzaken en verbanden rond perinatale sterfte, en de Perined-cijfers over 2019. De minister gaat hierover in overleg met de geboortezorgpartijen.

Sinds 2008 zijn beleids- en preventiemaatregelen en kwaliteitsverbeteringen in de geboortezorg geïmplementeerd. Zo hebben de toegenomen samenwerking tussen ketenpartners in de zorg, de ontwikkeling van een gezamenlijke zorgstandaard in de geboortezorg, de invoering van de 20 weken echo, verbeteringen in de zorg voor pasgeboren kinderen op de neonatale intensive care en uitvoering van de Perinatale Audit bijgedragen aan de daling van de perinatale sterfte.

Invloed leefstijl en sociale factoren
Het RIVM-rapport en de Perined-cijfers laten zien dat de stagnerende daling in de babysterfte met veel factoren te maken heeft, waaronder de leefstijl van de aanstaande ouders, maar ook met sociale factoren als laaggeletterdheid, taalachterstand en armoede. Ook obesitas en een niet-westerse herkomst van de moeder worden als risicofactoren geduid. De genoemde factoren verhogen het risico op vroeggeboorte en de kans op babysterfte. Zo komen babysterfte en vroeggeboorte vaker voor in achterstandswijken.

Integrale bekostiging
De minister geeft in haar brief ook aan dat zij het advies van de NZa overneemt om integrale bekostiging van de geboortezorg met ingang van 2022 op te nemen in de reguliere bekostiging. Volgens de minister is het essentieel om de samenwerking binnen de geboortezorg ook langs de lijn van passende bekostiging verder te faciliteren en te bevorderen. De kindergeneeskunde is alleen betrokken in deze integrale bekostiging voor wat betreft de antenatale counseling. De zorg voor de pasgeborene gaat niet binnen dit tarief vallen.

Voor meer informatie klik op onderstaande links:
>> Kamerbrief
>> RIVM-rapport Beter weten: een beter begin
>> Factsheet Geboortezorg in Nederland 2019 (Perined)
>> CPZ: rapport RIVM over perinatale sterfte vraagt om verbreding inzet geboortezorg
 

>> Klik hier voor meer nieuws