NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Monitor Palliatieve Zorg brengt ook kinderpalliatieve zorg in kaart

18 dec 2020Nieuws
Monitor Palliatieve Zorg brengt ook kinderpalliatieve zorg in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bracht voor het eerst in kaart welke zorg ongeneeslijk zieke patiënten ontvangen in hun laatste levensjaar en wat hiervan de kosten zijn. In de Monitor Palliatieve Zorg staat ook een hoofdstuk over kinderpalliatieve zorg. De NVK heeft daar samen met het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg aan bijgedragen. Inzicht in de geleverde zorg in de laatste levensfase kan bijdragen aan het gesprek over de kwaliteit van leven en sterven en welke zorg daaraan bijdraagt en passend is. 

>> Monitor Palliatieve Zorg 2020
>> Nieuwsbericht: Monitor Palliatieve Zorg brengt zorg in het laatste levensjaar in kaart (nza.nl)
>> Klik hier voor meer nieuws