NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Kennisagenda COVID-19 gepubliceerd

26 jan 2021Nieuws
Kennisagenda COVID-19 gepubliceerd

De Federatie heeft de 10 belangrijkste onderzoeksvragen gepubliceerd op het gebied van infectiepreventie, diagnostiek, prognose, pathogenese, behandeling en nazorg van COVID-19. Het antwoord op deze onderzoeksvragen helpt om de juiste keuzes te maken en betere zorg te leveren. Ook de NVK heeft input geleverd voor de Kennisagenda, die is aangeboden aan Ronnie van Diemen, directeur-generaal curatieve zorg VWS.

De NVK heeft de volgende kennisvragen ingediend die in de Kennisagenda zijn gehonoreerd:

  • Wat is het beloop van algehele gezondheid na doorgemaakte COVID-19 bij volwassenen en kinderen en welke aanbevelingen en/of behandelingen kunnen worden gedaan ter verbetering van algehele gezondheid? (ingediend door NVK, VRA, KNO, Harteraad)
  • Wat is het effect van de COVID-19 pandemie op het welbevinden van (chronisch) zieke kinderen en wat zijn risicofactoren en beschermende factoren voor het welbevinden? (ingediend door NVK)

>> Kennisagenda klik hier
>> Voor meer nieuws klik hier