NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Derde multidisciplinaire symposium Kind, Slaap en Brein

08 feb 2024 09:30 - 17:00 Locatie: Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen Evenement
Derde multidisciplinaire symposium Kind, Slaap en Brein

Iedere zorgprofessional die met kinderen en jongeren werkt, komt het tegen in de praktijk: slaapproblemen! Soms als primair probleem, maar vaak interfererend met andere problematiek, zoals schoolverzuim, psychiatrische problemen of een ontwikkelingsachterstand. Daarmee is slaap dan ook bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid! De biologische klok speelt een belangrijke rol in ons slaapgedrag. Op deze studiedag zullen we stilstaan bij de wisselwerking tussen Kind, Slaap en Brein, gezien vanuit diverse invalshoeken en de rol van de verstoring van deze biologische klok. De insteek is informatief en vooral praktisch: u kunt het geleerde direct in de praktijk brengen. Dus bent u kinderarts, jeugdarts, (kinder) neuroloog, (kinder en jeugd) psychiater, aios, slaapoefentherapeut, psycholoog of een andere zorgprofessional die werkt met kinderen en/of jongeren? Mis deze dag dan niet! 

De cursusleiding
Dominique Bosman, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeroen Dudink, kinderarts-neonatoloog, Vereniging Kind en Slaap
Ilse Hogerwerf, arts M&G en jeugdarts, AJN Jeugdartsen Nederland
Jeannette Hop, kinder- en jeugdpsychiater, NVVP afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Er zijn 6 accreditatiepunten verleend door:
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten) 
Verpleegkundig Specialisten Register
Accreditatiebureau FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist
Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP)- Oefentherapeuten

>> Bekijk het programma en meld je aan