NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Maria den Dekker: ‘Ik wil me inzetten voor de kinderarts van de toekomst’

09 jun 2020Nieuws
Maria den Dekker: ‘Ik wil me inzetten voor de kinderarts van de toekomst’

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 juni 2020, dit jaar een virtuele bijeenkomst via Zoom, treedt Maria den Dekker officieel toe tot het NVK-bestuur namens de Junior Afdeling. Ze volgde eerder dit jaar Laila van der Heijden op als voorzitter van de aios-vereniging.


Sinds januari zit Maria den Dekker de Junior Afdeling (JA) voor, sinds mei heeft ze officieel het stokje van haar voorganger overgenomen. ‘Ik heb een brede achtergrond en benader alles zoveel mogelijk vanuit die brede blik. Ik heb altijd meerdere uitdagingen tegelijk gehad en zie daar echt de meerwaarde van in. Naast de studies geneeskunde en kinder- en jeugdpsychologie was ik zelfstandig ondernemer en gaf ik wiskundeles aan probleemjongeren. Die verschillende posities en ervaringen versterken elkaar. Ik vind het belangrijk om alles vanuit meerdere perspectieven te kunnen benaderen, ook in de spreekkamer. Medische zorg is wat mij betreft niet los te koppelen van de context van een kind. Ik vind het belangrijk dat we ons als arts expliciet blijven realiseren wat voor kind we tegenover ons hebben, wat de setting van het kind zegt over de verwachtingen van de ouders. Dat zijn dingen waar je als arts je hele leven mee te maken blijft hebben. In dat kader is het belangrijk om breed te blijven denken en daar voortdurend scherp in te zijn.’

Gelijke kansen
‘Die manier van denken zie ik ook terug in het NVK-bestuur. Ook daar wordt alles vanuit verschillende perspectieven bekeken. Ik vind dat inspirerend en heb er veel zin in om daar mijn eigen blik aan toe te voegen. Ik kom in het NVK-bestuur vanuit mijn voorzittersfunctie van de JA. Ik spreek dus namens alle aios. Tijdens mijn bestuursperiode wil ik me inzetten voor de kinderarts van de toekomst. Afgelopen jaar schreef ik mee aan een visiedocument hierover, daarin hebben we onderstreept dat er interessante en belangrijke thema’s zijn. Ik denk aan de centralisatie van zorg, de toenemende invloed van technologie en de mogelijkheden van innovatie. Bovendien zitten we momenteel in een onderwijsvernieuwing waar ik actief in ben. Ik vind het belangrijk om steeds weer te streven naar uniformiteit in kennis, kunde en kansen van alle aios.

Verbinden
‘Als aios merk ik regelmatig wat de consequenties zijn van wat er beleidsmatig is bedacht. Soms verbaas ik me erover dat bepaalde situaties op de werkvloer op een hoger niveau niet bekend zijn of niet worden opgepakt. Ik vind dat dokters door hun ervaring en expertise heel veel kunnen betekenen voor hun organisatie en voor het beleid van het vak, voor de hele kindergeneeskunde. “Doctors are the best hospital managers.” Het is belangrijk dat professionals zelf in the lead zijn, omdat je zelf nu eenmaal goed weet wat nodig is om je vak te kunnen uitoefenen. Ik ga dat de komende jaren doen in mijn rol als voorzitter van de JA en als lid van het NVK-bestuur. Mijn uitdaging ligt vooral in het zoeken naar verbinding tussen de werkvloer en het meer abstracte beleidsmatige niveau. Daar wil ik graag een schakel tussen zijn.’

CV Maria den Dekker
2006 - 2010: Psychologie, Master Kinder- en jeugdpsychologie, Universiteit Utrecht
2006-2010 Wiskunde, Bachelor
2008 - 2015: Geneeskunde, Master, Erasmus Universiteit Rotterdam
2015 - 2017: Anios kindergeneeskunde in Sint Franciscus Gasthuis en ErasmusMC - Sophia
2018 - 2019: Talentenklas Medisch Leiderschap, Federatie Medisch Specialisten
2017 - heden: Aios kindergeneeskunde, Tergooi ziekenhuis en Amsterdam UMC
2018 - heden: Bestuurslid en voorzitter Junior Afdeling NVK