NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Onderwijsdagen

Algemene informatie
De onderwijsdagen worden georganiseerd door de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO) van de NVK. Het doel van deze dagen is om alle aios cursorisch onderwijs aan te bieden over relevante onderwerpen binnen de kindergeneeskunde die niet aan bod komen in het regionaal cursorisch onderwijs. De dagen worden per opleidingsjaar georganiseerd en vinden plaats op donderdag en vrijdag, inclusief een overnachting.

Onderwijsdagen zijn verplicht
De onderwijsdagen zijn een verplicht onderdeel van het curriculum en moeten dus voor alle vier opleidingsjaren gevolgd worden. Iedereen die voor aanvang van de eerstejaarsdagen start met de opleiding kan zich voor datzelfde jaar inschrijven voor de onderwijsdagen. Ter bevestiging van deelname krijgt de aios een certificaat toegestuurd dat in het portfolio moet worden opgenomen. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt als de aios aan beide dagen heeft deelgenomen.

Ter voorbereiding op de onderwijsdagen wordt van de aios verwacht dat hij of zij de verplichte leerstof heeft bestudeerd.

Data onderwijsdagen 2021
1e jaars 2021 donderdag 4 en vrijdag 5 maart 2021 - Aanmelding is open en kan tot uiterlijk dinsdag 23 februari 2021 via deze link
2e jaars 2021 donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021 - Aanmelding is open en kan tot uiterlijk dinsdag 30 maart 2021 via deze link
3e jaars 2021 donderdag 14 en vrijdag 15 januari 2021
4e jaars 2021 donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2021

 

Lesstof 1e jaars onderwijsdagen 2021:

Programma 1e jaars onderwijsdagen 2021

Voeding voor kritiek zieke kinderen:
Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Pediatric Critically Ill Patient
Nutritional support for children during critical illness
Voeding voor kinderen met ontwikkelingsachterstand:
Recommendations for Nutritional Management of Children withNeurological Impairment (NI)
Dietetic Management of Children with Neurological Impairments (NI)
European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children With Neurological Impairment 
Voeding voor prematuren geboren tussen AD 32 -36 wk:
Nutritional policies for late preterm and early term infants – can we do better?
Nutrition in late preterm infants
The Early Feeding Skills Assessment for Preterm Infants
Restrictieve diëten:
Spiritual skepticism? Heterogeneous science skepticism in the Netherlands
Special diets are common among preschool children aged one to five years in south-east Sweden according to a population-based cross-sectional survey

Zorgstandaard eetstornissen

Nefrologie:
Abdominal Pain and Vomiting in a Boy With Nephrotic Syndrome
Hypernatremia
Hyponatremia: A practical approach
Disorders of Plasma Sodium — Causes, Consequences, and Correction


 

Lesstof 2e jaars onderwijsdagen 2021:

Beeldvormende technieken
CT radiation risk pediatric
diagnostic errors of right lower quadrant pain in children beyond appendicitis
Imaging Infection and Inflammation in Children
Leerstof workshop radiologie abdomen  Chapter 5 and 6 (link volgt)
Pediatric Applications of Renal Nuclear Medicine
Radiology of airways
Radiology of the lungs
Value of 18F-FDG PET and PET CT for Evaluation of Pediatric malignancies

Klinische genetica
Bouman
NVK reader Klinisch genetisch redeneren 2019
thema-bijeenkomst Dysmorfologie Lit1
thema-bijeenkomst Dysmorfologie Lit2
Tweedejaarsweekendbiobanken en minderjarigen-ethiek en recht
TweedejaarsweekendgeneticaDauber et. al. Genetic Evaluation of Short Stature
TweedejaarsweekendM.C. de Vries en A.L. Bredenoord
WrightFitzPatrickFirthPediatricGenomics


Lesstof 4e jaars onderwijsdagen 2020:
Programma 4ejaars onderwijsdagen

Voorbereidingsopdracht ethiek
Informed cosent in decision-making in pediatric practice
Kunnen jullie het aan?
Involving Youth With a Chronic Illness in Decision-making
r_E._van_de_Bilt_t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_Handreiking_Kindzorg_d.d._7_september_2020
Extra achtergrond voor gespreksvoering (vrijwillig): boek Mirjam de Vos – Als je kind niet zelf kan beslissen (link te vinden onderaan deze pagina)

Presentatie Delsman en Olthuis: Morele vragen in de kindergeneeskunde

Vragen
Heb je vragen over de onderwijsdagen? Neem dan contact op met het NVK-bureau via de contactgegevens hieronder.

Contactpersoon NVK-bureau
Liane Pool, beleidsmedewerker
E: pool@nvk.nl 
T: 088 - 282 33 19