NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Bestuur

De Commissie Patiëntveiligheid (PaVei) heeft als primaire taak om – binnen het kader van het kwaliteitsbeleid van de NVK – zorg te dragen voor consultatie ten aanzien van patiëntveiligheidsvraagstukken. Ook draagt de commissie actief bij aan verenigingsbrede activiteiten op het gebied van verbetering van de patiëntveiligheid binnen de kindergeneeskunde.

Ga voor meer informatie over patiëntveiligheid naar het thema Patiëntveiligheid op deze website

Contact NVK-bureau
Jessica van Dijk
E: vandijk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 39

 J. (Joris) Fuijkschot
J. (Joris) Fuijkschot
Voorzitter