NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Bestuur

‘Pleitbezorging voor het kind’ is sinds 2011 een speerpunt binnen het NVK-beleid. De rol van de kinderarts als pleitbezorger komt voort uit de traditie van de NVK, die zich kenmerkt door strijd voor betere leefomstandigheden voor kinderen en opkomen voor de rechten van het kind. De Commissie Pleitbezorging van de NVK vertaalt deze traditionele rol naar hedendaagse thema’s, zoals het strijden voor een betere toegang tot goede en passende jeugdzorg, het bepleiten van een gezonde voeding en het opkomen voor een rookvrije jeugd. De commissie komt actief op voor de belangen van het kind en acteert veelal in het publieke domein.

Contact NVK-bureau
Frontoffice
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06

 B.M. (Brita) de Jong-van Kempen
B.M. (Brita) de Jong-van Kempen
Voorzitter
 V. (Vera) van Tellingen
V. (Vera) van Tellingen
Vice-voorzitter
 A.L. (Anne) van Els
A.L. (Anne) van Els
Secretaris