NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Bestuur

De Expertisegroep Algemene Kindergeneeskunde is een belangrijk overleg-en adviesorgaan voor het NVK-bestuur. De expertisegroep bestaat uit kinderartsen uit verschillende regio’s en ziekenhuizen, zowel academisch als perifeer, waarmee de algemene kindergeneeskunde binnen de expertisegroep zo breed mogelijk vertegenwoordigd is. Vraagstukken die het NVK-bestuur toetst bij de Expertisegroep Algemene Kindergeneeskunde hebben bijvoorbeeld betrekking op de acute kindergeneeskunde, op de te bepalen strategie en op actuele kwesties binnen de algemene kindergeneeskunde.

 F.G. (Fabienne) Ropers
F.G. (Fabienne) Ropers
Voorzitter
 A.N.J.M. (Davy) Limpens
A.N.J.M. (Davy) Limpens
Secretaris