NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Lid worden

Kinderhematologen zijn met name werkzaam in de academische ziekenhuizen en in een aantal perifere STZ-ziekenhuizen. Daarnaast zijn er kinderartsen met als aandachtsgebied Kinderhematologie. Ook zij zijn, net als fellows, van harte welkom als lid van de sectie.

Overweegt u lid te worden van de Sectie Kinderhematologie (SKH)? Stuur dan een e-mail naar sectie.kinderhematologie@erasmusmc.nl. De jaarlijkse contributie bedraagt € 75,-. Het lidmaatschap van de sectie staat open voor alle leden van de NVK ongeacht hun soort lidmaatschap. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve leden en toehoorders.

  1. Actieve leden: kinderarts-hematologen, fellows kinderhematologie en kinderartsen met aandachtsgebied hematologie. Zij zijn (in principe) lid van NVK, betalen lidmaatschap van de sectie, hebben stemrecht en ontvangen alle stukken voor elke vergadering. Verwacht wordt dat elk lid een actieve bijdrage levert aan de sectie kinderhematologie (inspanningsverplichting).
  2. Toehoorders: hebben geen stemrecht, betalen geen contributie, zijn niet obligaat lid van de NVK, ontvangen alleen het programma van de wetenschappelijke vergadering en wonen alleen deze vergadering bij. Hieronder kunnen vallen o.a. verpleegkundig specialisten, onderzoekers in de kinderhematologie, klinisch genetici, personen werkzaam in laboratoria, profilerings-aios. 
  3. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk per mail bij het secretariaat van de sectie.
    Het sectiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  4. Leden worden geacht minimaal 2 keer per jaar een sectiebijeenkomst bij te wonen of anderszins blijk te geven van actieve betrokkenheid bij de sectie.