NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

Onder de Sectie Neonatologie (SN) van de NVK valt ook de LNR klankbordgroep.

LNR klankbordgroep
De LNR klankbordgroep houdt zich bezig met de Landelijke Neonatologie Registratie (LNR) die in 1992 is gestart. De LNR is een systeem waarbij kinderartsen/neonatologen gegevens rond de zorg die ze leveren bij de geboorte van kinderen registreren. Ook de verloskundigen, gynaecologen en huisartsen registreren de door hen geleverde zorg, via de registratiesystemen LVR1, LVR2 en LVR-h. De vier beroepsgroepen werken samen in Perined. Doel van de perinatale registratie is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren.

>> Reglement Sectie Neonatologie

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06