NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 29 jun 2022

Erytrocytentransfusies bij kinderen en neonaten met kanker

De richtlijn Erytrocytentransfusies bij kinderen en neonaten met kanker is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten) gelden.

Voorzitter van de werkgroep:

  • Mevrouw E. (Erika) Heerema

Op initiatief van
NVK

Datum publicatie
Juli 2022

Status
Geautoriseerd door het NVK bestuur op 29 juni 2022

 

Door de werkgroep zijn neonaten in deze richtlijn gedefinieerd als personen met een leeftijd tussen de 0 en 28 dagen. Kinderen zijn gedefinieerd als personen met een leeftijd tussen de 28 dagen en 18 jaar. Sepsis kent veel definities, hierom is gekozen de definitie van de auteur van de betreffende studie aan te houden. Hyperleukocytose is gedefinieerd als het aantal witte bloedcellen hoger dan 100x109/L, veroorzaakt door proliferatie van leukemische cellen.

In deze richtlijn worden alleen en specifiek indicaties voor profylactische erytrocytentransfusies beschreven. Andere (medicamenteuze) interventies of factoren die van invloed zijn op het hemoglobine (Hb) van de patiënt vallen buiten de scoop van deze richtlijn. De richtlijn is gericht op kinderen met kanker (0 tot 18 jaar) en hun ouders of verzorgers.

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 600 kinderen kanker. Met het stijgen van de overleving van kinderen met kanker, is er meer plaats gekomen voor het verlagen van morbiditeit (door de behandeling) en het verhogen van kwaliteit van leven. Er is veel aandacht voor deze zorg, die ondersteunende zorg wordt genoemd. Nog steeds is er veel variatie in de aanbevelingen die worden gebruikt in de klinische praktijk, wat een negatieve invloed heeft op deze ondersteunende zorg.

Eén van de effecten van de behandeling van kanker is beenmergonderdrukking wat kan resulteren in onder andere een anemie, waarvoor een erytrocytentransfusie gegeven kan worden. Deze transfusies worden over het algemeen goed getolereerd, maar zijn geassocieerd met nadelige korte - en lange termijneffecten. Daarbij komt dat een stabiel kind met kanker mogelijk andere Hb grenzen voor een transfusie nodig heeft dan een instabiel kind met kanker, zoals het geval is bij bijvoorbeeld sepsis. Neonaten met kanker of kinderen met kanker en comorbiditeiten, zoals hart- of longaandoeningen, zijn mogelijke unieke populaties waarin de optimale grens voor erytrocytentransfusies kan verschillen.

In deze evidence-based richtlijn over profylactische erytrocytentransfusies, ontwikkeld door een multidisciplinaire groep, bespreken wij alle relevante aspecten per onderwerp en bespreken we uitgebreid alle voor- en nadelen. Dit alles leidt tot een afgewogen beslissing, en bijbehorende aanbeveling.

Belangrijke onderwerpen in deze richtlijn zijn:

1. Erytrocytentransfusies bij kinderen en neonaten met kanker in het algemeen en in bijzondere gevallen zoals: sepsis, radiotherapie, cardiale en/of pulmonale comorbiditeiten en hyperleukocytose;

2. Bestraalde erytrocytentransfusies bij kinderen en neonaten met kanker;

3. Transfusievolume en - snelheden bij kinderen en neonaten met kanker;

Voor meer informatie over de trombocytentransfusies verwijs ik u graag naar de richtlijn: “Trombocytentransfusies bij kinderen met kanker”.

Deze samenvatting werd ontwikkeld door:

  • Demi Kruimer

Versieinfo samenvatting
Deze NVK samenvatting is gemaakt in juni 2022

 

Een samenvatting van alle aanbevelingen is te vinden op [pagina 7-13].

Deze richtlijn is geschreven voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en neonaten met kanker die een in opzet curatieve behandeling ondergaan zoals, maar niet beperkt tot: medisch specialisten, verpleegkundigen of andere zorgverleners en patiënten die te maken hebben met kinderen met kanker. Deze richtlijn gaat over kinderen en neonaten met kanker die een profylactische erytrocytentransfusie moeten ondergaan.

Ja, door NVK bestuur
NVK-richtlijn