NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 01 jan 2015

Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up- NICU follow-up

De werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up heeft met goedkeuren van de sectie neonatologie het sectieleidraad 'Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up - NICU follow-up' opgesteld.

Alle kinderen die op een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) opgenomen worden, zijn per definitie at risk wat betreft hun latere groei en ontwikkeling. Omdat gebleken is dat het moeilijk is om al deze kinderen in de diverse NICU-centra gestandaardiseerd terug te zien voor follow-up, is er voor gekozen om het (al sinds de negentiger jaren bestaand) protocol voor follow-up van de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up aan te houden als basis en een doelgroep te formuleren van de kinderen welke het meest at risk zijn om op de langere termijn problemen te krijgen met hun groei en ontwikkeling (in de breedste zin van het woord).

Mogelijk zullen in de toekomst andere richtlijnen ontwikkeld worden waarbij naar andere aspecten gekeken wordt van een bredere groep kinderen, bijvoorbeeld kinderen met een zwangerschapsduur 30-32 weken.

Op initiatief van
Ontwikkeld door de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up (LNF)

Datum publicatie
Januari 2015

Status
Goedgekeurd door de sectie neonatologie van de NVK

Geaccordeerd
Ja, door NVK sectie
Sectie-leidraad

Snel naar

Documenten
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt