NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 01 jan 2018

Hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters, draaiboek

Het hoofdstuk Hepatitis B is opgenomen in het draaiboek van de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) en richt zich tot allen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan: verloskundigen, (verloskundig actieve) huisartsen, gynaecologen, klinisch chemici, artsen-microbioloog (laboratoria), RIVM-DVP, kinderartsen en overige geïnteresseerden die zorg verlenen aan de zwangere en pasgeborene. Dit draaiboek verantwoordt tevens waaraan de publieke middelen besteed worden. 

Het hoofdstuk Hepatitis-B in het draaiboek is ontwikkeld op initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep:

  • mw. K.A. Bergman, kinderarts neonatoloog

Op initiatief van
RIVM

Datum publicatie
juni 2005

Laatste revisie
2018

Nadere informatie

Het draaiboek is beschikbaar via deze link.

Snel naar

Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt