NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK Richtlijn laatst update: 09 sep 2012

Vitamine K

De richtlijn Vitamine K is ontwikkeld op initiatief van de Gezondheidsraad.

Op 11 april 2017 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht om zuigelingen die borstvoeding of hypoallergene flesvoeding krijgen, eenmalig Vitamine K toe te dienen via intramusculaire injectie. Zie het adviesrapport hier.

Op initiatief van
Gezondheidsraad

Datum publicatie
oktober 2012

Status
Geautoriseerd door het NVK bestuur op 09-09-2012.

De NVK is momenteel in gesprek en in afwachting van het besluit door het ministerie van VWS of het advies van de Gezondheidsraad d.d. 11 april 2017 geïmplementeerd gaat worden. Aanvullend heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van VWS in mei 2020  een besluitvormingsanalyse opgesteld, deze kunt u hier terugvinden. Hierin worden overwegingen genoemd die belangrijk kunnen zijn bij het nemen van een besluit over het vitamine K-profylaxebeleid. Naast de wetenschappelijke informatie over de effectiviteit, zoals vermeld in het advies van de Gezondheidsraad uit 2017, gaat het om overwegingen ten aanzien van bijvoorbeeld draagvlak onder professionals, uitvoerbaarheid en kosten. Het is aan het ministerie om te beslissen of het vitamine K-beleid voor zuigelingen wordt herzien en op welke manier. Tot die tijd blijft de huidige richtlijn de professionele standaard.

Type richtlijn
Richtlijn Extern

Snel naar

Documenten
Andere richtlijnen
NVK Sectie
Werkboek
NVK Standpunt