NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Documentatie

Richtlijnen en werkboeken
Richtlijnen van de sectie vindt u via de algemene richtlijnenpagina van deze website. Hieronder treft u links aan naar de richtlijnen groeihormoonbehandelingen en naar een aantal overige richtlijnen. De werkboeken Kinderendocrinologie, Congenitale hypothyreoïdie en Adrenogenitaal syndroom zijn te vinden via de werkboekenpagina op deze website.

Richtlijnen groeihormoonbehandeling
>> Richtlijn Triage en diagnostiek van groeistoornissen bij kinderen
>> Richtlijn Behandeling van kleine lengte bij kinderen met groeihormoondeficiëntie
>> Richtlijn Groeihormoonbehandeling bij kinderen in Nederland
>> Richtlijn Groeihormoonbehandeling bij SHOX-haploinsufficiëntie
>> Richtlijn Groeihormoonbehandeling na hematopoeitische SCT
>> Richtlijn SGA, SGA, behandeling van kleine lengte bij kinderen met een te kleine lengte voor de zwangerschapsduur zonder inhaalgroei

Overige richtlijnen
>> Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik NIV/NVK
>> Diabetes, zorgstandaard NDF
>> Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van
>> Diagnostiek bij Disorders/Differences of Sex Development (DSD)
>> Endocrine evaluatie in het eerst levensjaar bij à terme geboren kinderen
>> Groeihormoon/IGFI AS
>> Hielprikscreening, draaiboek neonatale
>> IGFI Generatietest in de diagnostiek van groeihormoon ongevoeligheid
>> Obesitas, leidraad voor kinderartsen (2018)
>> Obesitas, Zorgstandaard (2010)
>> PraderWilli syndroom, diagnostiek en behandeling van kinderen met het
>> PraderWilli syndroom, groeihormoonbehandeling van kinderen met het
>> Primaire Amenorroe
>> Turner, behandeling van kleine lengte bij het syndroom van Turner, syndroom van
>> Werkdocument Turner Syndroom
>> Vroeg en SGA geboren kinderen

SEK-richtlijnen en verklaringen
>> Bisfosfonaten behandeling bij kinderen
>> Onderzoek bij Pelan-Mc Dermid syndroom
>> Verklaring voor transdermale oestrogeenpleisters voor kinderen
>> Richtlijn Pubertas tarda: Diagnostiek en Behandeling
>> Pubertas tarda: Bijlage 1
>> Pubertas tarda: Bijlage 2a
>> Pubertas tarda: Bijlage 2b
>> Leidraad Klinefelter syndroom okt 2016
>> Groeihormoontesten bij jongens met late rijping met of zonder overgewicht
>> Registratie van jongens met Constitutional Delay of Growth and Puberty
>> Endocriene diagnostiek van een neonaat met onduidelijk geslacht
>> Zorgpad Transitie bijnierschorsinsuffiëntie
>> Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Procotollen
>> Procotollen endocrienen functietesten
>> Protocol diabetes beleid perioperatief

 

 

 

Zorgpaden
>> Congenitaal hyperinsulinisme
>> Osteoporose / osteogenesis imperfecta
>> Hypofosfatemische Rachitis