NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK) wordt gevormd door kinderarts-endocrinologen, ‘aandachtsvelders’ en algemene kinderartsen op het gebied van de kinderendocrinologie. Binnen de sectie zijn de volgende adviescommissies, expertisegroepen en werkgroepen actief:

  • Adviescommissie neonatale screening Endocrine Ziekten/AGS (ANS-Endo AGS)
  • Adviescommissie neonatale screening Endocrine Ziekten/CHT (ANS-Endo CHT)
  • Adviesgroep Groeihormoon
  • Expertisegroep Obesitas
  • Werkgroep Diabetes
  • Vlaams-Nederlandse Werkgroep Turner syndroom

Vergaderingen van de SEK bestaan uit een wetenschappelijk en een huishoudelijk deel. De vergaderingen van de subcommissies hebben dezelfde opzet. Nascholing vindt plaats door middel van cursussen en symposia. De in de agenda vermelde congressen geven de bezoeker de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen dit subspecialisme te volgen.

Vergaderdata 2022

 04/02/2022                         SEK ( in de middag (combinatie met DEM, HYBRIDE))

18/03/2022                         ANS-AGS en CH in de ochtend, Adviesgroep GH in de middag

25/03/2022                         LWKD (online)

03/06/2022                         LWKD (Utrecht in de ochtend), ANS-AGS en CH (middag)

17/06/2022                         adviesgroep GH

24/06/2022                         SEK (ONLINE 10-13.00 uuur)

23/09/2022                         LWKD (online) en adviesgroep GH

07/10/2022                         ANS-AGS (ochtend), SEK (middag HYBRIDE)

09/12/2022                         LWKD (Utrecht), adviesgroep GH


Doelstelling
De Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK) wil de samenwerking tussen kinderarts-endocrinologen, de zogenoemde ‘aandachtsvelders’ en algemene kinderartsen op het gebied van de kinderendocrinologie – inclusief de diabeteszorg – in patiëntenzorg en wetenschap bevorderen.

>> Reglement van de Sectie Endocrinologie bij Kinderen (SEK)

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06