NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Opleiding

Subspecialisatie in de Sociale Pediatrie is mogelijk middels een fellowship in het:

>> Opleidingseisen Sociale Pediatrie
>> Portfolio Sociale Pediatrie
>> Sectie-specifieke bijlage herregistratie Sociale Pediatrie
>> Nascholing Sociale Pediatrie:
- 22-09-2022 Sectiedag SSPK: Wetenschappelijke activiteiten Sociale Pediatrie in Nederland, WTC Utrecht
- 04-10-2022 Lustrumcongres vertrouwensartsen, Rotterdam
- 13-10-2022 Wegkijken kan niet meer- Signaleren en handelen bij seksueel misbruik, Radboud UMC
- 14-10-2022 1e Nationale Kinderobesitas Symposium, Maastricht
- 21 t/m 26-01-2023 San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment, San Diego
- 09-03-2023 ALK congres, nadere informatie volgt
- 15-03-2023 Sectiedag SSPK: Als het schuurt: rechten en juridische kaders, WTC Utrecht