NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK) wordt gevormd door kinderartsen-sociale pediatrie en kinderartsen met aandachtsgebied sociale pediatrie (beide groepen vanaf hier aangeduid met ‘KA-SP’). Zij werken zowel binnen academische en algemene ziekenhuizen als ook daarbuiten in onder andere GGZ-instellingen, Jeugdzorg, zelfstandige behandelcentra en andere instellingen voor kinderen met een stoornis of bedreiging van de ontwikkeling. Symptomen en ziektebeelden die bij uitstek onder de zorg van de KA-SP vallen zijn somatisch onbegrepen lichamelijke klachten, leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (waaronder ADHD, autisme, mentale retardatie), eetstoornissen en chronisch zieke kinderen. Tevens draagt de KA-SP zorg voor kinderen in complexe sociale situaties die van invloed zijn op het maximaal functioneren en ontwikkelen van het kind.

Het doel van de sectie is het bevorderen van kennis over sociale aspecten van sociale pediatrie, met name op het gebied van:

  • Epidemiologie
  • Preventie en organisatie
  • Het bevorderen van kennis van psychosociale aspecten in de kindergeneeskunde
  • Het verhogen van de vaardigheid in het hanteren van deze kennis alsmede het bevorderen van pediatrische inbreng in de jeugdgezondheidszorg

U kunt het sectiebestuur bereiken via sspk.nvk@gmail.com

>> Hier vindt u het reglement van de Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK)

Landelijke Werkgroep Kindermishandeling Kinderartsen (LWKK)
Binnen de sectie sociale pediatrie van de NVK bestaat er al jaren een landelijke werkgroep kindermishandeling kinderartsen; de LWKK. De LWKK fungeert als een klankbord van kinderartsen. De LWKK verleent medewerking aan beleidsontwikkeling (o.a. afwegingskader vernieuwde meldcode) en richtlijnen (o.a. vanuit VWS) door gebruik te maken van de expertise bij de leden van de LWKK en hun netwerk.
Veel leden van de LWKK verrichten niet alleen directe patiëntenzorg op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld maar zijn ook betrokken bij onderwijs (bijvoorbeeld als instructeur bij de SSHK) of bij onderzoek op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. De LWKK probeert ontwikkelingen op het gebeid van kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen en goed af te stemmen met bijvoorbeeld het LECK, de NVK en de VVAK.
>> Landelijke Werkgroep Kindermishandeling Kinderartsen (LWKK)

>> Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06