NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over deze sectie

De Sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde (SSPK) wordt gevormd door kinderartsen-sociale pediatrie en kinderartsen met aandachtsgebied sociale pediatrie (beide groepen vanaf hier aangeduid met ‘KA-SP’). Zij werken zowel binnen academische en algemene ziekenhuizen als ook daarbuiten in onder andere GGZ-instellingen, Jeugdzorg, zelfstandige behandelcentra en andere instellingen voor kinderen met een stoornis of bedreiging van de ontwikkeling. Symptomen en ziektebeelden die bij uitstek onder de zorg van de KA-SP vallen zijn somatisch onbegrepen lichamelijke klachten, leer-, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (waaronder ADHD, autisme, mentale retardatie), eetstoornissen, chronisch zieke kinderen en kindermishandeling. Tevens draagt de KA-SP zorg voor kinderen in complexe sociale situaties die van invloed zijn op het maximaal functioneren en ontwikkelen van het kind.

U kunt het sectiebestuur bereiken via sspk.nvk@gmail.com

Onder de SSPK vallen 2 organisaties die zich met kindermishandeling bezighouden: de LWKK en het LECK:
>> Landelijke Werkgroep Kindermishandeling Kinderartsen (LWKK)
>> Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

Contact NVK-bureau
E: nvk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 06